Parcelsted nr. 4

"Melletgaard"

Nordborgvej __

Matrikel nr. 21 af Stevning ejerlav.

(ejendommen er nedbrudt)

4
4


1771       Efter udstykningen af Hjortspring i 1771 blev parcel nr. 4 købt af Christen Christensen fra Dyndved.

Christen Christensen, der var født omkring 1733, var gift med Elisabeth Jørgensdatter, der var født omkring 1734, og de byggede så en ejendom her på parcel nr. 4. (Christen Christensen er også senere blevet nævnt som Christen Jensen)

Elisabeth og Christen Christensen havde datteren:

  • Anna Maria Christensen, født omkring 1770.

1791       Elisabeth og Christen Christensens datter Anna Maria Christensen blev gift i Svenstrup kirke d. 14. oktober 1791 med den omkring 13 år ældre Lauritz Petersen, der var født omkring 1757. (Hvem han var vides ikke.)

 

1792       Lauritz Petersen blev således den næste parcellist her på stedet. Han blev indskrevet i skyld og panteprotokollen d. 9. august 1792 efter en overtagelseskontrakt af 21. juni 1792, hvori der var tilskrevet et aftægt til den afgående Christen Christensen og hustru Elisabeth.

Anna Maria og Lauritz Petersen fik ingen børn.

 

1800       Parcellist Christen Christensen (Christen Jensen) døde i en alder af 67 år, og blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 4. september 1800. Hans hustru Elisabeth sad derefter tilbage i aftægten som enke.

 

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede parcellist Lauritz Petersen her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Christens. Hendes mor Elisabeth Jørgensdatter, her nævnt som Christens boede i stedets aftægt, og så boede deres tjenestepige Thøre Jørgens også her på stedet.

 

1807       Lauritz Petersens svigermor Elisabeth Jørgensdatter døde d. 22. juli 1807 i en alder af 73 år, efter at have levet som enke i knap 7 år.

 

1813       Lauritz Petersen (*1757) døde d. 14. juli 1813 i en alder af 57 år efter flere års sygeleje, og hans hustru Anna Maria Christensen sad derefter tilbage som enke.

 

1814       Anna Maria Christensen fandt sig ret hurtigt en ny mand, og d. 11. juni 1814 blev hun gift igen i Svenstrup kirke med den omkring 4 år ældre ungkarl og karl i Svenstrup præstegård i 11 år Jørgen Hansen Møller, der var født i Bæhrensmølle og døbt d. 20. februar 1774 som søn af møller Hans Christian Hansen og hustru Bæhrensmølle.

Jørgen Hansen Møller blev således den næste parcellist her på stedet.

Anna Maria og Jørgen Møller Hansen fik ingen børn.

 

1835       Anna Maria Christensen (*1770) døde d. 8. marts 1835 i en alder af kun 64 år efter kun to dages sygeleje. Hun havde i flere år været "trangbrystig", hvilken svaghed der blev hendes død, har præsten noteret. Hendes mand Jørgen Hansen Møller sad derefter tilbage som enkemand.

 

1836       Jørgen Hansen Møller blev gift igen i Svenstrup kirke d. 5. november 1836 med sin 20 år yngre tjenestepige Thøre Jessen, der var født i Torup og døbt d. 12. maj 1793 i Svenstrup kirke som datter af Jes Christensen Koch og hustru Ellen Kehlsen i Torup.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede parcelbesidder Jørgen Hansen Møller her på stedet sammen med sin hustru Thøre Jessen og deres tjenestekarl Jørgen Jørgensen og tjenestepige Anna Maria Jørgensen.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede parcellist Jørgen Hansen Møller fortsat her på stedet sammen med sin hustru Thøre Jessen og deres tjenestepige Kirstine Jessen fra Klingbjerg.

 

1847       Jørgen Hansen Møllers hustru Thøre Jessen (*1793) døde d. 28. februar 1847 i en alder af kun 54 år efter mæslinger og længere tids brystsvaghed, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1849       Jørgen Hansen Møller (*1774) solgte med et købebrev af 8. december 1849 sit parcelsted til sin søstersøn Johann Johannsen, og i skyld og panteprotokollen blev dette købebrev d. 11. december 1849 indskrevet med ordene: Jørgen Hansen §1 sælger til Johan Johansen sit parcelsted til Hirschsprungkobbel med alt inventar og al beholdning hvormed køberen § 2 forpligter sig til at betale en købesum af 1600 Rbd. = 1000 cour ved tiltrædelsen, og yde til sælgeren, så længe han lever, det aftalte aftægt.

 

1850       Jørgen Hansen Møller (*1774) døde d. 14. februar 1850 i en alder af 76 år, efter et have levet som enkemand i 3 år, så han fik ikke lang tid på aftægt.

Et skøde blev udstedt til Johann Johannsen d. 22. februar 1850, og han var dermed den næste parcellist her på stedet.

Johann Johannsen var født d. 13. marts 1810 som søn af inderste Johannes Christensen og hustru Eleonore Hans Christian Rudolphs datter i Stevning, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 16. november 1845 med den 1 år ældre pige Anne Cathrine Christensen, der var født d. 1. marts 1809 i Stevning som datter af inderste Christen Matthiesen og hustru Maren Christensdatter i Stevning.

Anne Cathrine havde fået en såkaldt uægte datter d. 9. juni 1843 som havde fået navnet Anne Marie Christensen og hvor den udlagte barnefader var en tjenestedreng i Stevning ved navn Hans Hansen.

Anne Cathrine og Johann Johannsen fik datteren:

  • Eleonore Johannsen, født d. 17. februar 1853. (hun overtog stedet)

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede parcelbesidder Johann Johannsen her på stedet sammen med sin hustru Anne Cathrine Christensen og deres datter Eleonore Johannsen. Deres tjenestekarl Nicolai Petersen Dall fra Mjels og deres tjenestepigen Anna Maria Hansen fra Pøl boede også her på stedet, og så boede Johann Johannsens mor enkefru Eleonore Hansen også her på stedet.

Johann Johannsens mor enkefru Eleonore Hansen, der var født i Bærensmølle i 1775 døde d. 1. maj 1855 i en alder af 80 år efter at have boet her hos sønnen de sidste 5 år.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede parcellist Johann Johannsen her på stedet sammen med sin hustru Anne Cathrine Christensen og deres datter Eleonore Johannsen. Deres tjenestepige Anna Marie Christensen fra Stevning og som givet vis har været Anne Cathrines uægte datter samt deres tjenestekarl Peter Madsen Hansen fra Ærø boede også her på stedet.

 

1872       Anne Cathrine og Johann Johannsens datter Eleonore Johannsen (*1853) blev gift i Svenstrup kirke d. 3. oktober 1872 med den godt 11 år ældre ungkarl Niels Clausen Good, der var født d. 23. november 1841 i Himmark som søn af kådner Claus Clausen Good og hustru Ellen L Nielsen i Himmark.

Efter en købs og overladelseskontrakt af 12. november 1872, overlod Johann Johannsen nu parcelstedet til sin datter og svigersøn Eleonore og Niels Clausen Good, og dette blev således derefter protokolleret i skyld og panteprotokollen.

Anne Cathrine og Johann Johannsen gik derefter på aftægt, og Eleonore og Niels Clausen Good skulle således ydes aftægt til dem så længe de levede.

Overtagelsen blev også indskrevet i den preussiske grundbog efter den efterfølgende gældende preussiske lov af 27. maj 1873.

Eleonore og Niels Clausen Good fik børnene:

  • Anna Cathrine Clausen Good, født d. 11. februar 1873.
  • Johannes Clausen Good, født d. 8. januar 1879.
  • Claus Clausen Good, født d. 8. april 1880.
  • Niels Clausen Good, født d. 27. januar 1886.
  • Ellen Clausen Good, født d. 30. maj 1887.
  • Hans Clausen Good, født d. 25. august 1891.


1877       Anne Cathrine Christensen (*1809) døde i aftægten d. 25. juli 1877 i en alder af 68 år, og hendes mand Johann Johannsen sad derefter tilbage som enkemand.

 

1890       Johann Johannsen (*1810) døde i aftægten d. 24. april 1890 i en alder af 80 år, efter at have levet som enkemand i knap 13 år.

 

1905       Niels Clausen Good solgte sit parcelsted nr. 4 til enkefru Anne Margrethe Witzke, "Solbjerggaard", og denne overtagelse blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 7. april 1905.

Eleonore og Niels Clausen Good flyttede til Stevning og her døde Niels Clausen Good som aftægtsmand d. 19. oktober 1911. Hans hustru Eleonore sad tilbage som enke og døde d. 11. december 1935.

 

1907       Parcelsted nr. 4 blev sammen med "Solbjerggaard" overtaget af sønnen Johannes Witzke, og overtagelsen af stedet her blev som særeje ifølge ægtepagt indskrevet i den preussiske grundbog d. 21. februar 1907.

Ejendommen blev herefter i mange år brugt som bolig for polske arbejdere der arbejdede for Johannes Witzke.

 

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 menes ægteparret Vanda og Albert Schwebe fra Polen, der begge arbejdede som kreaturpasser hos Johannes Witzke, sammen med deres 2 børn Gustav Schwebe og August Albert Schwebe, der begge var født i Vertemine i Sønderborg amt at have beboet stedet her.

 

1925       Man kan ikke med sikkerhed se hvem der boede her ved folketællingen d. 5. november 1925, men det har muligvis været fodermester Arnold Lotsch fra Chemnitz, hans hustru Anne Cathrine Lage fra Kværs og deres 6 børn Robert Lotsch, Heinrich Lotsch, Anne Lotsch, Sophie Helene Lotsch, Elly Lotsch og Siegvich Lotsch.maleri ukendt årstal

Maleri af det gamle parcelsted nr. 4 (ukendt årstal)

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 vides det ikke hvem der har beboet det gamle parcelsted.

 

1932       En ægtepagt på stedet her (parcelsted nr. 4) mellem ægtefællerne Johannes Witzke og hustru Ellen f. Bonde Christiansen blev tinglyst d. 27. maj 1932 som særeje for ægtemanden og dette blev således indskrevet i grundbogen.

 

1943       Johannes Witzkes søn Hans Heinrich Theodor Witzke overtog nu "Solbjerggaard" og dermed også ejendommen her og efter et skøde af 21. juni 1943 blev overtagelsen indskrevet i grundbogen samme dag.

 

1947       Matrikel nr. 21 af Stevning ejerlav blev slettet af grundbogen d. 21. maj 1947, og på et ikke kendt tidspunkt herefter blev ejendommen nedbrudt og intet vidner mere om stedets oprindelse.

 til top
Ajourført december 2015
www.jessenb.dk