Parcelsted nr. 8

"Holtegaard"

Hjortspringvej 29

Matrikel nr. 24 af Stevning ejerlav.

8
8


1771       Efter udstykningen af Hjortspring i 1771 blev parcel nr. 8 købt af Peder Jacobsen fra Sjellerup, og han opførte her sin gård der fik navnet "Holtegaard".

Han blev født i Sjellerup i marts 1741 og døbt i Egen kirke d. 29. marts 1741 som søn af Jacob Hansen og hustru i Sjellerup, og han blev gift i Egen kirke d. 21. november 1772 med den 10½ år yngre Anne Cathrine Hansdatter, der var født i Sjellerup i november 1751 og døbt i Egen kirke d. 7. november 1751 som datter af inderste Hans Jacobsen og hustru i Sjellerup.

Anne Cathrine og Peder Jacobsen fik børnene:

 • Jacob Petersen, døbt d. 8. august 1773. (han overtog stedet)
 • Dødfødt søn d. 5. juli 1775.
 • Anne Sophie Petersdatter, døbt d. 4. august 1776.
 • Charlotte Petersdatter, døbt d. 23. august 1778, død og begravet d. 4. september 1801.
 • Anne Cathrine Petersdatter, døbt d. 3. september 1780.
 • Dødfødt søn d. 27. april 1783.
 • Udøbt søn, født d. 6. juli 1784, død d. 6. juli 1784.
 • Mette Marie Petersdatter, døbt d. 28. august 1785.
 • Hans Petersen, døbt d. 21. september 1788.
 • Dødfødt søn d. 10. juli 1791.
 • Peter Petersen, døbt d. 19. august 1792. (senere parcel nr. 9 "Ellemosegaard" Nordborgvej 104).
 • Marie Kirstine Petersdatter, født d. 10. marts 1797, død og begravet d. 21. maj 1797.

 

1801       Anne Cathrine og Peder Jacobsens datter Charlotte Petersdatter havde fået et såkaldt uægte datter der var blevet døbt Anne Clauses d. 28. oktober 1798 i Svenstrup kirke. Denne datter døde i en alder af kun knap 2½ år og hun blev begravet d. 22. marts 1801 og lidt senere døde også Charlotte Petersdatter i en alder af kun 23 år, og hun blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 4. september 1801.

 

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede Hjortspring parcellist Peter Jacobsen her på stedet sammen med sin hustru Anne Cathrine Hansen og deres 5 børn Jacob Petersen, Anne Cathrine Petersen, Mette Marie Petersen, Hans Petersen og Peter Petersen.

 

1808       Peter Jacobsen døde af brystsyge d. 28. marts 1808 i en alder af 67 år , og hans hustru Anna Cathrine Hansdatter sad derefter tilbage som enke.

 

1814       Sønnen Jacob Petersen overtog ejendommen d. 16. juli 1814, og han blev således indskrevet i skyld og panteprotokollen som den nye ejer.

Han var blevet gift  i Svenstrup kirke d. 23. juni 1810 med den 6 år yngre Helene Jacobsdatter, der var født i Stevning og døbt i Svenstrup kirke d. 22. august 1779 som datter af bolsmand Jacob Bonde og Mette Clausesdatter i Stevning. (Ved dåben er hun noteret som Line, men er senere kun nævnt som Helene.)

Helene og Jacob Petersen fik børnene:

 • Mette Marie Jacobsdatter, født d. 16. november 1811.
 • Peter Jacobsen, født d. 13. maj 1814. (han overtog stedet)
 • Anne Cathrine Jacobsen, født d. 24. december 1820.

 

1825       Jacob Petersens mor Anne Cathrine Hansdatter døde af brystsyge efter et par ugers sygeleje d. 8. december 1825 i en alder af 74 år, efter at have levet som enke i godt 17½ år.

 

1829       Jacob Petersens hustru Helene Bonde døde d. 14. april 1829 efter 10 dages sygeleje og efter længere tids brystsvaghed i en alder af kun knap 50 år. og han sad derefter tilbage som enke.

 

1831       Jacob Petersen havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 11. juni 1831 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den 19 år yngre pige Anne Sophie Torre, der var født d. 22. januar 1792 i Stevning som datter af bolsmand Hans Poulsen Torre og hustru Mette Speggers i Stevning.

Anne Sophie og Jacob Petersen fik ingen børn.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede parcelbesidder Jacob Petersen her på stedet sammen med sin hustru Anne Sophie og han 2 børn fra første ægteskab Peter Jacobsen og Anne Cathrine Jacobsen. Deres 20-årige tjenestekarl Christen Christensen boede desuden også her på stedet.

 

1843       Jacob Petersen døde d. 29. januar 1843 i en alder af 69½ år, og hans hustru Anne Sophie Petersen f. Torre sad derefter tilbage som enke.

Jacob Petersens søn Peter Jacobsen overtog ejendommen d. 24. februar 1843, og han blev således indskrevet i skyld og panteprotokollen som den nye ejer. Samme dag blev der indskrevet en aftægtskontrakt der sikrede Peter Jacobsens stedmor enkefru Anne Sophie Petersen et godt aftægt på livstid.

Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 21. oktober 1842 med den 9 år yngre Cathrine Jacobsen, der var født d. 30. maj 1823 i Hundslev i Notmark sogn som datter af væver og kådner Peter Jacobsen og hustru Cathrine Jepsen i Hundslev, nu møller i Svenstrup.

Cathrine og Peter Jacobsen fik børnene:

 • Helene Jacobsen, født d. 1. marts 1843.
 • Anna Cathrine Jacobsen, født d. 28. juni 1847.
 • Jacob Jacobsen, født d. 16. november 1850. (han overtog stedet)

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede Hjortspring parcellist Peter Jacobsen her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Jacobsen og deres datter Helene Jacobsen. Peter Jacobsens søster Anne Cathrine Jacobsen boede også her som tjenestepige sammen med de andre tjenestefolk Ellen Bonde fra Torup, Chresten Christensen fra Stevning og Jacob Matthiesen Hull fra Sjellerup.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede parcellist Peter Jacobsen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Jacobsen og deres 3 børn Helene Jacobsen, Anna Cathrine Jacobsen og Jacob Jacobsen. Deres tjenestefolg boede der også, og i aftægten boede Peter Jacobsens stedmor Anne Sophie Hansen (Torre).

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede parcellist Peter Jacobsen her på stedet sammen med sin hustru Cathrine og deres 3 børn Helene Jacobsen, Anna Cathrine Jacobsen og Jacob Jacobsen. Deres tjenestepige Anna Margrethe Jensen fra Ketting og deres 2 tjenestekarle Peter Christensen Smidt fra Brandsbøl og Henrik Peter Jensen fra Elstrup samt en logerende væver ved navn Jørgen Petersen boede også her på stedet. I aftægten boede Peter Jacobsens stedmor Anne Sophie Hansen (Torre) fortsat.

 

1876       Peter Jacobsens stedmor Anne Sophie Poulsen Torre døde i ejendommens aftægt d. 5. oktober 1876 i en alder af godt 84½ år, efter at have levet som enke i godt 33½ år.

 

1878       Efter en overladelseskontrakt af 8. juni 1878, og den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873 blev sønnen Jacob Jacobsen (*1850) ejer af ejendommen, og samtidig blev der indskrevet et aftægt til hans forældre Cathrine og Peter Jacobsen som derefter gik på aftægt.

Han blev gift i Svenstrup kirke d. 16. november 1877 med den knap 2½ år yngre pige Helene Jørgensen, der var født d. 20. februar 1853 som datter af Hans Jensen Jørgensen og hustru Helene f. Nissen "Povlsgård" der oprindelig lå ved Oksbøl Søndergade ved branddammen, men som senere blev flyttet til Brandsbølvej 2.

Helene og Jacob Jacobsen fik børnene:

 • Catharina Jacobsen, født d. 4. august 1879. (senere Parcel nr. 2 "Malkestedet" Hjortspringvej 26)
 • Peter Jacobsen, født d. 13. april 1881. (han overtog stedet)
 • Helena Jacobsen, født d. 2. februar 1885.
 • Hans Jacobsen, født d. 2. februar 1886.


1884       Jacob Jacobsens mor Cathrine Jacobsen døde i aftægten d. 30. september 1884 i en alder af kun godt 61½ år, og hans far Peter Jacobsen sad derefter tilbage på ejendommens aftægt som enkemand.

 

1903       Jacob Jacobsens far Peter Jacobsen døde i ejendommens aftægt d. 27. januar 1903 i en alder af godt 88½ år, efter at have levet som enkemand i 18½ år.

 

1910       Jacob Jacobsens søn Peter Jacobsen (*1881) overtog ejendommen efter en overladelse af 2. juni 1910, og Helene og Jacob Jacobsen gik derefter på aftægt.

Peter Jacobsen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 17. februar 1905 med Margrethe Smidemand fra Almstedskov, der var født d. 20. februar 1876 i Almstedskov, Notmark Sogn som datter af bolsmand Jørgen Smidemand og hustru Cathrine f. Gudemoos i Almstedskov.

De kom her til fra Tandslet i 1910.

Margrethe og Peter Jacobsen fik børnene:

 • Helene Jacobsen, født d. 26. juli 1905 i Lebøl Tandslet sogn, død d. 1. juli 1923.
 • Jacob Jacobsen, født d. 5. juli 1908 i Lebøl Tandslet sogn. (han overtog stedet)
 • Cathrine (Tinne) Jacobsen, født d. 17. december 1909 i Lebøl Tandslet sogn.
Efter at Margrethe og Peter Jacobsen var kommet her til stedet fik de børnene:
 • Margrethe Jacobsen, født d. 31. maj 1914.
 • Marie (Midde) Jacobsen, født d. 3. juli 1916.

I den preussiske grundbog er der indført noget vedrørende ejendommen her, som ikke passer med hverken det ene eller det andet. Der står følgende: "Parcellist Peter Jacobsen i Hirschsprungkoppel overladt d. 2. og indskrevet d. 4. juni 1910". Senere er der tilføjet: "og hustru Kathrine Bonde født Jacobsen i almindelig formuefællesskab".

"Ægtefællerne Bondes formuefællesskab efter reglerne i lov nr. 56 af 18. marts 1925 indført i henhold til andragendet af 26. henholdsvis 28. januar 1926 og ægteskabsattest d. 6. februar 1926."

Nævnte Kathrine Bonde var en datter af Peter Jacobsen, og hun blev gift med Hans Christian Bonde og de havde parcel nr. 2 "Malkestedet"

 

1911       Ifølge BBR registret er ejendommen her opført i 1911.

 

1918       Peter Jacobsen (*1881) døde d. 28. oktober 1918 i krigen 1914-1918 på et lazaret Hagen i Tyskland og han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 4. november 1918. Margrethe Jacobsen sad derefter tilbage som enke,

 

1919       Margrethe Jacobsens svigermor Helene Jørgensen døde d. 11. januar 1919 i en alder af kun knap 66 år, og hendes svigerfar Jacob Jacobsen (*1850) sad derefter tilbage som enkemand

 

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede gårdejerske og enkefru Margrethe Jacobsen her på stedet sammen med sin 5 børn Helene Jacobsen, Jacob Jacobsen, Cathrine Jacobsen, Margrethe Jacobsen og Marie Jacobsen. Hendes svigerfar Jacob Jacobsen boede i stedets aftægt, og så boede tjenestekarlen Carl Jensen fra Ketting og tjenestepigen Louise Davidsen fra Ulkebøl også her på stedet.

 

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede gårdejerske og enkefru Margrethe Smidemand fortsat her på stedet sammen med sin svigerfar og aftægtsmand Jacob Jacobsen og hendes børn Jacob Jacobsen, Margrethe Jacobsen og Marie Jacobsen. Desuden boede tjenestekarlen Johannes August Madvig fra Øster Marie på Bornholm samt tjenestekarlen Ernst Raeder fra Klingbjerg og tjenestepigen Ellen Hansen Davidsen fra Degnager i Svenstrup også her på ejendommen.

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede enkefru Margrethe Jacobsen fortsat her på stedet sammen med sin svigerfar Jacob Jacobsen. Hendes søn Jacob Jacobsen, der arbejdede som tjenestekarl boede der også sammen med sin tilkomne hustru Christine, der på folketællingstidspunktet var ude at rejse. Og så boede hendes 3 døtre Cathrine Jacobsen, Margrethe Jacobsen og Marie Jacobsen der også. De 2 ældste døtre er noteret som tjenestepiger. Margrethe Jacobsen havde en bestyrer ved navn Henrik Kjær fra Kværs som også boede på stedet samt en tjenestekarl ved navn Bertel Johannes Petersen fra Viuf stationsby.ukendt årstal

Parcelsted nr. 8 Holtegård (foto fra ukendt årstal)

1931       Den 18. april 1931 blev et testamente indskrevet i grundbogen der gav enkefru Margrethe Jacobsen f. Smidemand ejerskab af ejendommen her.

Margrethe Jacobsens svigerfar Jacob Jacobsen (*1850) døde i stedets aftægt d. 12. juli 1931 i en alder af 80 år, efter at have levet som enkemand i 12½ år.

 

1933       Margrethe Jacobsens søn Jacob Jacobsen (*1908) overtog ejendommen for en købesum på 36.500 kr. plus aftægt og efter et skøde af 10. juni 1933 blev dette indskrevet i grundbogen. Margrethe Jacobsen gik derefter på aftægt.

Jacob Jacobsen var blevet gift i Oksbøl kirke d. 10. oktober 1930 med den godt ½ år ældre husassistent i Broballe Christine Marie Jessen Kolmos, der var født d. 1. november 1907 i Broballe som datter af parcellist Lauritz Jessen Kolmos og hustru Christine f. Rix, Lusigvej 18 Broballe. Vielsen er opført i både Oksbøl og Svenstrup kirkebøger.

Christine og Jacob Jacobsen fik børnene:

 • Helene Margrethe Jakobsen født d. 12. januar 1931. (hun overtog stedet)
 • Peder Jakobsen. født d. 28. maj 1932, død d. 8. juli 1936.
 • Helga Kristine Jakobsen, født i 1937.
 • Christa Marie Jakobsen, født i 1940.


1947       Jacob Jacobsens mor Margrethe Jacobsen f. Smidemand døde d. 15. august 1947 i en alder af 71 år, og efter at have levet som enke i 29 år.

 

1952       Christine og Jacob Jacobsens ældste datter Helene Margrethe Jakobsen (*1931) blev gift i Svenstrup kirke d. 26. april 1952 med den 7½ år ældre landmand på "Solbjerggård" Asmus Jepsen Boysen, der var født d. 26. maj 1923 på "Boghøjgaard" i Felstedmark i Felsted sogn som søn af gårdejer Rasmus Boysen og hustru Alvine Caroline Boysen f. Faudel i Felstedmark.

Helene Margrethe og Asmus Jepsen Boysen fik børnene:

 • Peder Jakobsen Boysen. (han overtog stedet)
 • Vivi Jakobsen Boysen.


1969       Christine og Jacob Jacobsen datter og svigersøn Helene Margrethe og Asmus Jepsen Boysen overtog ejendommen i lige sameje for en købesum på 313.000 kr., og efter en tinglysning d. 11. september 1969 blev der udstedt skøde på dette.

 

1989       Christine Jacobsen f. Kolmos døde efter sigende i 1989 og Jacob Jacobsen (*1908) døde i 1994.

 

1983       Helene Margrethe Boysen f. Jakobsen (*1931) døde efter sigende d. 21. november 1983 i en alder af kun 52 år, men hvornår hendes mand Asmus Jepsen Boysen døde vides ikke.

 

1984       Efter en skifteattest blev der d. 9. marts 1984 tinglyst ejerskab til Asmus Boysen, der herefter var eneejer af ejendommen.ukendt årstal

Parcelsted nr. 8 Holtegård (foto fra ukendt årstal)

1985       Asmus Jepsen Boysen flyttede til Majhaven 17 i Nordborg, og sønnen Peder Jakobsen Boysen (*1952) overtog ejendommen for en købesum på 1.060.000 kr., og skødedatoen blev sat til d. 17. februar 1985, og tinglysningen fandt sted d. 1. marts 1985.

Peder Jakobsen Boysen var blevet gift med Mona Enevoldsen fra Nordborg.

Mona og Peder Jakobsen Boysen fik børnene:

 • Stine Boysen.
 • Jakob Jakobsen Boysen.
 • Malene Boysen.


2014       Peder Jakobsen Boysen ejer og bebor fortsat ejendommen.

 

til top
Ajourført december 2015
www.jessenb.dk