13


Parcelsted nr. 13


1771       Efter udstykningen af Hjortspring i 1771 blev parcel nr. 13 købt af Högenreiter Petersen.

Hvem han var vides ikke. Det vides heller ikke om der nogensinde er blevet bebygget på parcelstedet.

Ved folketællingen i 1803 er der kun i alt 14 parcelsteder hvorpå der er registreret beboere. Det samme gør sig gældende ved folketællingen i 1845.

Dermed kan man mene at der ikke har været beboere på parcel nr. 13.

I andre skrevne kilder er der noteret at parcel nr. 13 sammen med parcellerne 5, 10, 11 og 12 blev ejet af Vogelsang "Solbjerggaard"til top

www.jessenb.dk