16


Parcelsted nr. 16


1771       Efter udstykningen af Hjortspring i 1771 blev parcel nr. 16 købt af Hr. Hofrad Vogt.

Hvem han var vides ikke. Det vides heller ikke om der nogensinde er blevet bebygget på parcelstedet.

Ved folketællingen i 1803 er der kun i alt 14 parcelsteder hvorpå der er registreret beboere. Det samme gør sig gældende ved folketællingen i 1845.

Dermed kan man mene at der ikke har været beboere på parcel nr. 16 på den tid.

til top

www.jessenb.dk