Landsbyen Lunden ligger i Havnbjerg sogn på Als.

Præsten Christian Knudsens skriver i sin enormt store samling af optegnelser om stedet Lunden:

Byen Lunden må i middelalderen have været i adelig besiddelse. Den regnes hverken i 1483 eller i 1486 med til Nordborg eller Sønderborg amt. Den har altså dengang ligget udenfor amternes område og været i privat adelig besiddelse. Om noget af den efterhånden er købt af regeringen og blevet indlemmet i Nordborg amt, kan ikke ses i amts registrene for 1514, 1518, 1524 eller 1535, thi i disse år har man kun en oversigt over Sønderborg, men ikke over Nordborg amt, fordi dette amt i disse år har været bortforlenet. Endnu i 1584 hørte en gård i Lunden, Hans Jørgensen til Hans Blom's gods, der lå til "Helwittgaard" og blev med hans øvrige besiddelser på Als dette år solgt til Hertug Hans den yngre til Sønderborg. Det er måske Christian Petersens bol. Måske kan nogle af bolene selv har været Junkergårde, f.eks. Erik Petersens og Christian Matthiesens bol. De er da bagefter sunken ned til at blive fæstegårde.lundenkort

Udsnit fra preussisk målebordsblad 1877-1920

Hvordan kommer jeg videre?

Klik på Vejoversigt øverst på siden.

Klik derefter på den ønskede ejendom som vist i eksemplet.

Herefter kan de oplysninger der er lagt ind om den enkelte ejendom ses.

den søgte vej


Hvis nogen mener at der er fejl i det skrevne, eller hvis nogen kan bidrage med noget der kan fortælle endnu mere om de forskellige ejendomme og deres beboere, vil jeg blive glad for en henvendelse.
Skriv til mig på e-mail adressen:
mail adresse

 
til top
Document made with KompoZer
www.jessenb.dk