Den kloge kone i Nordborg blev kaldt Anmaj Skovfov.

Hun blev født i Klingbjerg i Svenstrup sogn på Tyremosevej 10 d. 5. oktober 1840 som yngste barn i en søskendeflok på 6 og som datter af kongelig skovfoged over Melletskov Hans Jensen og hustru Maren Jensen f. Petersen. Hun blev døbt i Svenstrup kirke d. 7. november 1840 hvor hun fik navnet Anna Maria Jensen.

Hun blev konfirmeret i Svenstrup kirke den første søndag efter påske d. 15. april 1855.

Ved folketællingen d. 1. februar 1860 arbejdede og boede Anna Maria Jensen som tjenestepige hos bolsforpagter i Svenstrup præstegård Marinus Nissen og hustru Anna Cathrine f. Christensen.

Anna Maria Jensen var truffet på den 2 år ældre Peter Bonde, der var født i Torup d. 14. december 1838 og døbt i Svenstrup kirke d. 27. januar 1839 som søn af bolsmand Peter Christiansen Bonde og hustru Marie Christensen, kaldet Smed, på Nørreskovvej 9 i Torup ved Svenstrup. Anna Maria Jensen blev gravid, og d. 5. april 1863 fødte hun en såkaldt uægte datter, hvor Peter Bonde blev udlagt som far til den lille pige. Hun blev døbt i Svenstrup kirke d. 26. april 1863 hvor hun fik navnet Maren Jensen.

Faderen til den lille pige Peter Bonde døde d. 21. marts 1867 i en alder af kun 28 år, og han blev begravet på Svenstrup kirkegård d. 27. marts 1867.

Anna Maria Jensens lille pige, der var svagelig fra fødslen blev som tiden gik mere og mere svagelig, og hun døde d. 30. august 1868 i en alder af kun 5½ år, og blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 3. september 1868.

Hvordan det er gået Anna Maria Jensen i årene herefter vides ikke. Den preussiske administration har ikke efterladt dokumentation i form af folketællinger eller lignende.

I 1896 rejste Anna Maria Jensen fra Svenstrup sogn og flyttede til Nordborg.

Ved folketællingen d. 1. februar 1921 boede den ugifte væverske Anna Maria Jensen i et forhus på Ulbjerggade 21 i Nordborg. Der er der også noteret at hun var rejst fra Svenstrup til Nordborg i 1896. Af de få agter der findes i Nordborg lokalhistoriske arkiv om hende fremgår det at hun boede i Uldbjerggade 14. (I følge matrikel fortegnelsen er Ulbjerggade 21 matrikel nr. 103 og opført år 1775 mens Ulbjerggade 14 er matrikel nr. 71 og opført år 1880. Matriklerne ligger lige overfor hinanden på Ulbjerggade)

Hvad der så er rigtigt kan ikke på nuværende tidspunkt siges.

 

Anna Maria Jensen

Foto af Anna Maria Jensen fra ukendt dato.

 

Anna Maria Jensen døde i Nordborg som ugift væverske d. 3. marts 1924 i en alder af 83 år, og hun blev begravet på Nordborg kirkegård d. 8. marts 1924.

bog

I Poul Bergs bog "Anmaj Skovfoged Den kloge kone i Nordborg" (ISBN 87-88558-00-2) kan man læse fortællinger og anekdoter om Anna Maria Jensens virke i Nordborg.

 
til top
Document made with KompoZer
www.jessenb.dk