Man er nødt til at lære at læse gotisk håndskrift, hvis man vil bruge arkivernes ældre dokumenter, protokoller etc. Det er en skrift, der hverken ligner trykte gotiske bogstaver eller den håndskrift, vi bruger i dag.

Gotisk skrift er den form for håndskrift, som alle danskere lærte i skolen, indtil 1875. Derfor er alle gamle, håndskrevne dokumenter og protokoller skrevet på denne måde. Håndskriften varierer en del gennem tiden, og der er naturligvis også stor forskel på, hvordan enkeltpersoner skrev. Mange af de arkivalier, som findes på arkiverne, er ting, der nærmest var arbejdsredskaber for dem, der skrev dem. Det betyder, at det er sjældent, at dokumenterne er skrevet med skønskrift!

Kirkebogens underlige ord.
Der er forskel på de ord, man møder i forskellige former for kilder. Derfor er det vigtigt, at man hele tiden husker på, hvad det er for en kilde man sidder med, - og hvad man kan vente at møde i teksten. I ældre kirkebøgers afsnit om viede - eller copulerede - kan man f.eks. støde på ord som Fæstequinde, Fæstemand, Kiereste og lignende. Er det dåb , ses ord som gudmoder, eller begreber som at stå hos, - tit brugt om den der holder huen, mens barnet bliver døbt. Ofte vil man støde på forkortelser for ord, der bliver brugt tit. F.eks. Gmd i stedet for "gårdmand" eller Hmd i stedet for "Husmand". Man kan også møde b.B. dvs. "bar Barnet" i forbindelse med gudmoderens navn ved en barnedåb.
Latinske betegnelser for kirkeårets dage kommer man også tit ud for.

Eksotiske stavemåder
Tidligere lå retskrivningen ikke nær så fast som i dag. Derfor støder man tit på mange "sære" eller "eksotiske" stavemåder i kilderne. Nogen gange kan det samme ord endda være stavet forskelligt i den samme tekst.

I meget gamle tekster kan der f.eks. stå hendis og deris hvor vi i dag ville skrive "hendes" og "deres". Lydene k og g kan staves med ch . F.eks. och i stedet for "og". Hvis den, der har skrevet kilden, har talt dialekt, vil det også tit kunne ses på stavningen. Derfor kan det nogen gange være en hjælp at forestille sig, hvordan ordet er blevet sagt. Så kan man pludselig "høre", hvad det er, der står!

Drilske bogstaver
Man skal tit være opmærksom på de bogstaver, der er særligt ondsindede og ligner hinanden. F.eks. kan gotisk f , h og det lange s let forveksles. Det er også nemt at tage fejl af det korte s og et almindeligt r . Og v kan meget nemt læses som r , hvis man ikke husker, at den sidste streg på et går ind imod bogstavet selv. På et går den væk!

 

Det gotiske alfabet fra ca. 1600

gotisk 1600 

Det gotiske alfabets store bogstaver
fra ca. 1700 til ca. 1790.

gotisk skrift

Det gotiske alfabets små bogstaver
fra ca. 1700 til ca. 1790.

gotisk skrift

Det gotiske alfabet, skønskrift fra ca. 1800.

gotisk skrift

Det gotiske alfabet, almindelig håndskrift fra ca. 1800.

gotisk skrift
til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk