1964       De første forhandlinger vedrørende opførelse af Nordborg Plejehjem foregik i april 1964.

1965       I 1965 fremsendte byrådet i Nordborg Kommune en forhåndsansøgning til Boligministeriet vedrørende et lån til opførelse af et plejehjem under Sammenslutningen af Diakonhjem for kronisk syge i Danmark, - det nuværende Danske Diakonhjem.

1967       Den 19. juni 1967 solgte, skødede og endelig overdrog Nordborg Kommune grunden beliggende på matrikel nr. 800 Nordborg Flække på et areal af 1 ha. 1.510 m2, til Sammenslutningen af Diakonhjem.  Salgsaftalen blev underskrevet af borgmester Peter Blomgren og kommunaldirektør Anton Nielsen.
Der blev indgået en driftsaftale hvoraf det fremgik at Nordborg, Pøl, Holm og Oksbøl Kommuner havde indlæggelsesretten til pladserne på Nordborg Plejehjem, der ejes og blev drevet af Sammenslutningen af Diakonhjem.

1969       Plejehjemmet havde plads til 48, og det blev taget i brug medio 1969. 
Plejehjemmets første leder blev diakon Hans Vestergaard.

1969
Luftfoto af det nyopførte plejehjem på Østerhaven 2 i Nordborg

1976       Diakon Hans Vestergaard fratrådte og blev efterfulgt af diakon Jørgen Markussen.

1981       Diakon Jørgen Markussen fratrådte og blev efterfulgt af diakon Poul E. Garsdal.

2000       Diakon Poul E. Garsdal fratrådte og pr. 1. juni 2000 blev sygeplejerske Lisbeth Andreasen ansat som leder af Nordborg Plejehjem.

Dagbladet JydskeVestkysten skrev i sin udgave lørdag d. 3. juni 2000:


ny-leder

Ny plejehjemsleder ser fremad.
Stillingsopslaget og Nordborg Kommunes flade ledelsesstruktur tiltalte Lisbeth Andreasen. Hun får plads i arbejdsgruppe, der skal se på fremtidens boligbehov for ældre.

Fakta:
Nordborg Plejehjems nye leder Lisbeth Andreasen er 47 år. Hun er født i nærheden af Viborg og har arbejdet på Sønderborg Sygehus siden 1976. Siden 1984 som oversygeplejerske på afdelingerne for røntgen, operation, sterilcentralen og samme dags kirurgi.
Lisbeth Andreasen har sideløbende med sit arbejde gennemført Erhvervslivets Diplomlederuddannelse. Det er en to-årig uddannelse tilrettelagt af EUC Syd og Handelskolen.

Nordborg: I går var første arbejdsdag for Nordborg Plejehjems nye leder Lisbeth Andreasen. Hun blev budt velkommen på sin nye arbejdsplads af beboere, personale og kommunaldirektør Lisbeth Binderup.
Lisbeth Andreasen vil i den kommende tid lære sin nye arbejdsplads at kende.
Ser fremad
- Jeg ved, at der har været problemer, men der er sat nogle ting i værk, og dem vil jeg følge op på. Men vi skal først og fremmest se fremad. Hvordan vil vi have at vores plejehjem skal være – og ud fra det defineres nogle mål og arbejde efter dem, siger Lisbeth Andreasen.
Hun understreger, at hun ikke kommer med en færdig opskrift på, hvordan tingene skal være. Alle parter skal involveres.
- Målene skal defineres i samarbejde med de enkelte personalegrupper, beboerne og det kommende pårørenderåd, siger Lisbeth Andreasen, der hilser det velkommen, at Nordborg Kommune har besluttet et etablere pårørenderåd.
- Jeg synes det er alle tiders. Det er i alles interesse, at alle har det godt på plejehjemmet, siger hun.
Lisbeth Andreasen er uddannet sygeplejerske og har i 24 år været ansat på Sønderborg Sygehus.
For nogle år siden tog hun Erhvervslivets Diplomlederuddannelse, og Lisbeth Andreasen forklarer, at nogle af de nye impulser hun fik i løbet af de to år uddannelsen varede, var en medvirkende årsag til, at hun fik lyst til en ny udfordring.
Opslag tiltalte
Men det var først og fremmest jobbeskrivelsen i Nordborg Kommunes stillingsopslag, der fik Lisbeth Andreasen til at lægge billet ind på stillingen som plejehjemsleder i Nordborg.
- Den tiltalte mig meget, og blev lagt til side, siger Lisbeth Andreasen, som efterfølgende talte med familien og kollegerne, før hun besluttede sig at søge.
- Hvis jeg skulle prøve noget nyt, så skulle det være nu. Og det skulle være noget andet end det jeg beskæftigede mig med, siger Lisbeth Andreasen.
Hun understreger, at det havde en afgørende betydning, at det var i Nordborg Kommune.
- Nordborg Kommune er kendt for sin decentrale opbygning, siger Lisbeth Andreasen.
Og hun synes især godt om den flade ledelsesstruktur der praktiseres i kommunen.
Fremtidens behov
Lisbeth Andreasen får plads i den arbejdsgruppe, der er nedsat af byrådet med den opgave at undersøge fremtidens boligbehov for kommunens ældre.
Med udgangen af 2001 udløber Nordborg Kommunes aftale med Danske Diakonhjem, der i dag står for driften af plejehjemmet.
Og i arbejdsgruppen skal man blandt andet finde ud af, om det er nybyggeri eller en ombygning af plejehjemmet, der skal til for at opfylde fremtidens behov.
Lisbeth Andreasen peger på, at der uanset, hvilken løsning der vælges, skal tages hensyn til beboernes behov, men også arbejdsforholdene for personalet spiller en vigtig rolle.
Personligt kan Lisbeth Andreasen godt lide den model hvor plejehjemmet er delt op i mindre selvstændige enheder med køkken og opholdsrum centralt placeret i forhold til beboerne.
- På den måde er beboerne meget mere med i de ting, der foregår omkring dem, siger Lisbeth Andreasen.
Privat nyder Lisbeth Andreasen at slappe af i kontakt med naturen. Hun holder af gåture, men bruger også gerne tid i haven – enten for at passe den eller bare slappe af og nyde det.

Da Nordborg plejehjem efterhånden ikke længere var tidssvarende
meldte spørgsmålet sig om at skulle renovere plejehjemmet eller bygge nyt.


Grunden

Kommunen blev enige om at bygge nyt på dette stykke jord.


2002       Den gamle ejendom der lå op til Klynstien blev nedbrudt i foråret 2002.

nedbrydning

2002       Onsdag d. 24. april foretog borgmester Jan Prokopek Jensen, Nordborg kommune, det første spadestik til det nye Tangshave.

spadestikspadestik

Dagbladet JydskeVestkysten skrev i sin udgave torsdag d. 25. april 2002:


spadestik

Fremtidens ældre får mere plads.

Moderne hjem: 100 millioner kroner koster bo- og plejecenter Tangshave. Det indrettes med udgangspunkt i beboernes ønsker og behov.

Jeg rystede noget på hånden, da jeg skrev under på kontrakten. Sådan lød ordene fra borgmester Jan Prokopek Jensen (S), da byggeriet af bo- og plejecentret Tangshave på Mads Clausensvej i Nordborg i går eftermiddag blev sat i gang.

Og at han var meget nervøs er forståeligt, for der er tale om rn kontrakt på 100 millioner kroner, den største investering nogen sinde i Nordborg Kommunes historie. Nu følger knap to års byggeri, så de første beboere kan flytte ind i januar 2004.

Jeg satser på, at vi er klar til jul 2003, indskød socialudvalgsformand Jørgen Jørgensen (SF).

Nye tider

Det er ikke et nyt plejehjem, kommunen er ved at bygge. Tiden er rendt fra de gammelkendte plejehjemstyper, har byggeudvalget erkendt, og efter at have hentet inspiration andre steder fra, er resultatet nu undervejs.

Vi spurgte os selv: Hvordan vil vi selv bo, når vi bliver gamle. Helst i eget hjem, men også med mulighed for at få hjælp fra det offentlige. Og i dag vil ældre også have plads, fortæller Jan Prokopek Jensen.

Det vil i Nordborg resultere i et center med 54 boliger hvor der er plads til ægtepar, fordelt med ti boliger i seks boenheder. To boenheder med hver syv boliger, der skal ligge samlet og forbindes af en sansehave, indrettes specielt til senil demente. Og endelig kommer der seks boliger beregnet til midlertidigt ophold.

Der bliver tale om almene lejeboliger i boenhederne med en fast stab af hjemmehjælpere. En af de grundlæggende tanker er, at beboerne skal have mulighed for at klare sig selv i det omfang det lader sig gøre. Det kan for eksempel være omkring madlavning, vask og personlig pleje, men mangler der hjælp, er hjemmehjælperen lige ved hånden.

Det har siden planlægningen af Tangshave gik i gang og frem til nu vist sig, at det kræver en højere normering og dermed flere penge til driften. Hertil kommer planer om et storkøkken og et varmtvandsbassin, og det er også medvirkende til at driften ikke kan holde sig inden for de rammer, der er sat.

Regner stadig

Derfor er byrådet indkaldt til et orienteringsmøde mandag, og borgmesteren venter at driftsproblemet kommer på de næste møder i økonomiudvalget og byrådet.

Vi kan i dag ikke sige præcist, hvor meget det bliver dyrere end forudsat. Det regnes der stadig på i forvaltningen. Men byrådet skal orienteres og derefter må vi se, om der skal pilles noget ud af byggeriet, eller om vi generelt skal skære i servicen på ældreområdet, siger Jan Prokopek Jensen.

Nordals Idrætscenter er også interesseret i at få et varmtvandsbassin og venter på tilsagn om penge fra en endnu ikke offentliggjort fond. Kommer tilsagnet, vil byrådet vurdere, om der er basis for to bassiner med så kort afstand imellem. Og det er der næppe.

Lige i nærheden ligger Nordborg Plejehjem, hvis 48 boliger ikke længere er tidssvarende. Undersøgelser viste, at en modernisering ville koste næsten det samme som at bygge nyt. Det drives af Sammenslutningen af Diakonhjem, og det gamle plejehjems fremtid er ukendt. Indtil videre er det sat til salg, og fortsætter som plejehjem, til Tangshave står klar.

Jeg ønsker beboerne og Tangshave en lang og lykkelig levetid, sagde socialudvalgsformand Jørgen Jørgensen blandt andet, da han tog det første spadestik til det store byggeri af bo- og plejecenter. Det er firmaet Jorton A/S, der har projektet i totalentreprise.
2003       Dagbladet JydskeVestkysten skrev i sin udgave mandag d. 26. maj 2003:


Fremtidens ældrecenter skyder op.

030526
Socialudvalgsformand Jørgen Jørgensen og plejehjemsleder Lisbeth Andreasen har mødtes mange gange mens Tangshave har været undervejs. Begge ser frem til at tage det og dets muligheder i brug sidst på året.

Boliger.
Ved juletid er de første ældre flyttet ind i Tangshave, men allerede onsdag er der rejsegilde på det store byggeri, der bliver det mest moderne i miles omkreds.

Nordborg: Der er over et halvt år til, at de første flytter ind i ældre- og aktivitetscentret Tangshave i Nordborg, men allerede nu kan forbipasserende begynde at ane, hvordan det store byggeri - det største enkeltbyggeri i Nordborg kommunes historie - vil tage sig ud.
60 boliger i fritliggende enheder - heraf en med plads til to gange syv demente i to mindre enheder - skyder op på Mads Clausensvej i Nordborg. De fleste boliger ligger i stueplan, men i en enkelt afdeling er der to etager. Socialudvalgsformand Jørgen Jørgensen (SF) forklarer hvorfor:
- Vi har ældre, der har boet i lejlighed i hele deres liv og ikke kan forestille sig noget andet, og det får de mulighed for at fortsætte med på Tangshave, Den enhed får elevator, siger Jørgen Jørgensen. ....... (afkortet)
2003       Onsdag d. 28. maj var der rejsegilde på Tangshave.

rejsegilderejsegilde

rejsegilde

rejsegilde

Opbygningen af Tangshave fortsatte.

opbygningopbygning

opbygning

opbygning


2003       Fredag d. 12. december 2003 blev den store flyttedag hvor plejehjemmets beboere blev flyttet fra Nordborg plejehjem over til Tangshave. Administrationen forblev på Nordborg Plejehjem

indflytningindflytning

indflytning

indflytning


2004      Mandag d. 23. februar 2004 var administrationen også flyttet over til Tangshave, og derefter var der ikke længere noget tilbage på Nordborg Plejehjem.
Den 23. februar regnes derfor for Tangshaves fødselsdag.
Nordborg Plejehjems bygninger blev overtaget af Nordborg Kommune pr. 1. september 2004.


2004       Fredag d. 30. april 2004 blev Tangshave indviet.

indvielseindvielse

indvielse

indvielse

indvielse

indvielse

Ved indvielsen blev der budt på en sønderjysk menu bestående af solæg, sild, snysk med frikadeller og skinke, tærter og salat og derefter kaffe og brødtorte.Lokalbladet "Budstikken" skrev i sin udgave onsdag d. 5. maj 2004:


bitten
Den lyd, der kommer, når man slår på en klokke, fylder mig med glæde. Og jeg håber mange må få stor glæde af at benytte Tangshaves mange flotte faciliteter, sagde Bitten Clausen, da hun indviede Bo og Aktivitetscentret.


Der blev serveret specialiteter som snysk, solæg og brødtort, da Bo- og Aktivitetscenter Tangshave blev indviet i fredags. Dagen efter var der åbent hus, hvor folk havde mulighed for at kigge nærmere på centret, der hører til blandt landets mest moderne centermiljøer, rettet mod den ældre befolkningsgruppe.

Tangshave har plads til 60 ældre beboere, hvis lejligheder primært er placeret i fritliggende bygninger i umiddelbar nærhed af aktivitetscentret. Aktivitetscentret er ikke blot rettet mod beboerne. Det er indrettet, så det kan benyttes af alle ældre i kommunen og ventes derfor at blive det fremtidige omdrejningspunkt for en række sociale og kulturelle aktiviteter. Derudover rummer Tangshave også et varmtvandsbassin, der kan benyttes af både ældre og ungre borgere. Bassinet har kostet otte millioner kroner og er velegnet til genoptræning, motionstræning, mod gigtsmerter eller ømme muskler. Bassinet, der har en vandtemperatur på 32 grader er åbent for offentligheden fra mandag den 10. maj - mandag fra kl. 18.30 til 19.30 og onsdag fra kl. 15 til 16.
til top
Document made with KompoZer
www.jessenb.dk