Hvis der er nogen der er af en anden opfattelse om rigtigheden af det indskrevne, eller hvis nogen kan bidrage med andet vedrørende de forskellige ejendomme og deres beboere, eller hvis der findes fejl i det skrevne, vil jeg blive glad for en henvendelse.
Skriv til mig på e-mail adressen:
mail adresse

Find først den søgte gade via den enkelte by.

Efter klik på gaden ses en side som vist i eksemplet.

Klik på det enkelte husnummer for at komme til de oplysninger der er lagt ind om dette hus eller ejendom.

den søgte vej

Indledning.

Efter skønsmæssigt at have brugt noget over 10.000 timer på de over 400 beskrivelser af husene og deres beboere i Oksbøl sogn er brikkerne i puslespillet nu for de flestes vedkommende lagt på plads.
Med indskrivning af så meget materiale er der foretaget et utal af tryk på tastaturet, og i sagens natur er det ikke altid muligt at ramme den rigtige tast hver gang, så derfor kan der sagtens forekomme fejlskrivninger, der ikke er opdaget. Det værste der vil være sket er hvis der er lagt en forkert brik et eller andet sted.
Til alle dem der læser om husene på nettet vil jeg bede om at kontakte mig hvis der findes noget der ikke er rigtigt eller hvis nogen kan bidrage med noget som jeg ikke ved noget om.

For at kunne realisere denne hjemmeside om husene og menneskene i Oksbøl sogn op gennem tiderne er der brugt et stort antal forskellige kilder:

 • Danske landmænd og deres indsats, Oksbøl Sogn 1943.
 • Forlaget Danske Landbrug I/S: Danske gårde, Sønderjyllands Amt, Bind I B 1990/1991.
 • Større Danske Landbrug 1937 bind IX.
 • Oksbøl Sogn, Historie, Fortællinger nr. 1 til 4
 • Oksbøl Sogns Lokalhistoriske Arkiv.
 • Nordborg Lokalhistoriske Arkiv.
 • Landsarkivet i Aabenraa.
 • Rigsarkivet i København.
 • Brandforeningsforeningen for bygninger på Als for Oksbøl Sogn 1955 til 1978.
 • Telefonbøger og vejviser i Nordborg kommune.
 • Grundbøger for Oksbøl, Broballe og Mjels ejerlav.
 • Tingbøger for Oksbøl, Broballe og Mjels ejerlav.
 • Skyld og panteprotokoller for Als Nørre Herred.
 • Kontraktprotokoller for Als Nørre Herred.
 • Folketællingslister for Oksbøl sogn: 1803, 1840, 1845, 1855, 1860 og 1921.
 • Kirkebøger fra mange forskellige kirkesogne.
 • Personregister for Oksbøl sogn over fødte, viede og døde.
 • Aviser: Dybbøl Posten, og andre lokale aviser.
 • Jordebog fra Oksbøl og Broballe.
 • Udskiftningskort fra 1779 for Mjels, Broballe og Oksbøl.
 • Oksbøl kirkegård.
 • Mindetavle i Oksbøl kirke.
 • Jørgen Hansen Fogt: Mit Levnets Beskrivelse.
 • Hans Hansens erindringer fra Oksbøl søgn.
 • Diverse salgsannoncer
 • www.arkivalieronline.dk

 

Bent Jessen.
Broballe d. 2. april 2013.


til top
Document made with KompoZer
www.jessenb.dk