Kokhøjvej 2


Matrikel nr. 31 af Broballe ejerlav

 

1792       Den 15. april 1792 blev Hans Jessen indskrevet i skyld og panteprotokollen som inderste i Broballe efter at have gældsat sig hos en Jens Hansen i Vestermølle. Det har givet vis været for at skaffe penge til jordstykket hvor han kunne opføre et lille hus, så det må have været starten til stedet her.

Hans Jessen var fra Holm i Nordborg landsogn, og han var født omkring 1760. Han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 3. august 1790 med pigen Thøre Christensdatter, der var født som datter af bolsmand Christen Christensen Müller og hustru Anna Maria Petersdatter Skolebakken 3 i Broballe og døbt i Oksbøl kirke d. 11. februar 1764. Senere er Thøre Christensdatter kaldet Thøre Møller.

Bolsmand Christen Christensen Müllers ejendom havde betegnelsen bol nr. 121, og det jord som Hans Jessen erhvervede var en parcel af nr. 121, så han har altså købt dette af sin svigerfar.

Thøre og Hans Jessen fik børnene:

 • Christen Hansen Møller, født d. 18. november 1790.
 • Peter Hansen Møller, født d. 22. april 1792. (han overtog stedet)
 • Anna Kirstine Møller, født d. 18. april 1795.


1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede inderste med opkøbt jord her på stedet sammen med sin hustru Thøre Møller og deres tre børn Christen Hansen Møller, Peter Hansen Møller og Anna Kirstine Møller.

 

1818       Thøre og Hans Jessens søn tjenestekarl Peter Hansen Jessen Møller blev gift i Oksbøl kirke d. 2. maj 1818 med den 5½ år yngre tjenestepige Kirsten Danielsen fra Holm der var født d. 28. september 1797 i Holm som datter af halvbolsmand Daniel Christensen Schmidt og hustru Anne Cathrine Lauritsdatter i Holm. Kirsten Danielsen blev døbt Kirsten Schmidt.

Kirsten og Peter Hansen Møller fik børnene:

 • Hans Petersen, født d. 28. december 1819.
 • Anne Cathrine Petersen, født d. 7. april 1822. (senere Bundsøvej 2 Broballe)
 • Thøre Petersen, født d. 19. november 1824. (senere matrikel nr. 39 Oksbøl)
 • Chresten Petersen, født d. 7. august 1829.
 • Kirstine Petersen, født d. 26. november 1831. (hun overtog stedet)
 • Peter Petersen, født d. 9. juni 1834. (senere Tvendalvej 2 Oksbøl)
 • Jens Petersen, født d. 7. marts 1837, død d. 12. marts 1858.
 • Jørgen Petersen, født d. 21. maj 1841.


1820       Thøre og Hans Jessens søn Peter Hansen Møller blev indskrevet i skyld og panteprotokollen som inderste og landbesidder ved Broballe efter at have overtaget stedet efter sin far Hans Jessen. Der blev efterfølgende d. 12. marts 1820 også indskrevet en aftægtskontrakt af 5. februar 1820 der sikrede hans forældre et godt aftægt.

 

1829       Peter Hansen Møllers far Hans Jessen døde på aftægten d. 25. september 1829 i en alder af 70 år, og hans hustru Thøre sad derefter tilbage som enke.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede hjulmand Peter Hansen Møller her på stedet sammen med sin hustru Kirsten og deres tre børn Kirstine Petersen, Peter Petersen og Jens Petersen. På aftægten boede Peter Hansen Møllers mor Thøre Møller.

 

1842       Peter Hansen Møllers mor Thøre Møller, nu kaldet Thøre Hansen, døde d. 30. juni 1842 i en alder af 78 år efter at have levet som enke i knap 13 år.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolslandbesidder Peter Hansen Møller fortsat her på stedet sammen med sin hustru Kirsten og deres fire børn Kirstine Petersen, Peter Petersen, Jens Petersen og Jørgen Petersen. Då stedet boede der desuden en fattigfoged ved navn Hans Hansen.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede bolsparcellist og hjulmand Peter Hansen Møller stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Kirsten og deres datter Kirstine Petersen.

 

1858       Kirsten og Peter Hansen Møllers datter Kirstine Petersen blev gift i Oksbøl kirke d. 10. juni 1858 med den 2½ år ældre ungkarl Jørgen Jørgensen fra Pøl der var født d. 1. februar 1830 i Pøl i Nordborg landsogn som søn af husmand Jørgen Petersen og hustru Anna Kirstine f. Nissen i Pøl.

Kirstine og Jørgen Jørgensen fik børnene:

 • Anna Kirstine Jørgensen, født d. 14. februar 1859.
 • Peter Jørgensen, født d. 25. januar 1861.
 • Jørgen Jørgensen, født d. 20. oktober 1862.
 • Hans Jørgensen, født d. 15. september 1865. (han overtog stedet)
 • Kirstine Jørgensen, født d. 6. april 1868. (senere Oksbøl Nørregade 5 Oksbøl)
 • Christen Jørgensen, født d. 9. maj 1871.
 • Theodora Jørgensen, født d. 13. april 1873.


Kirstine og Jørgen Jørgensen havde overtaget hendes fødehjem, og efter en købekontrakt af 27. april 1858 og en skøde af 29. juli 1858 blev de indskrevet i den preussiske grundbog som parcellister og ejere af stedet her efter den senere gældende preussiske lov af 27. maj 1873.

Efter overdragelsen af stedet til datteren og svigersønnen gik Kirsten og Peter Hansen Møller på aftægt.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede bolsparcellist Jørgen Jørgensen her på stedet sammen med sin hustru Kirstine og deres datter Anna Kirstine Jørgensen. På aftægten boede Jørgen Jørgensens svigerforældre Kirsten og Peter Hansen Møller.

 

1864       Jørgen Jørgensens svigermor Kirsten Petersen døde på aftægten d. 13. marts 1864 i en alder af 66½ år, og hans svigerfar Peter Hansen Møller sad derefter tilbage på aftægten som enkemand.

 

1878       Peter Hansen Møller døde på aftægten d. 26. november 1878 i en alder af 86½ år, efter at have levet som enkemand i godt 14½ år.

 

1893       Kirstine og Jørgen Jørgensen søn Hans Jørgensen blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 6. februar 1893 som den nye ejer, og Kirstine og Jørgen Jørgensen gik derefter på aftægt.

 Hans Jørgensen var blevet gift i Ullerup kirke i Nybøl herred d. 3. marts 1891 med Anna Maria Jensen der var født d. 5. oktober 1870 i Balleskov i Ullerup sogn som datter af parcellist Claus Jensen og hustru Anna Maria f. Petersen.

Før Anna Maria og Hans Jørgensen kom hertil havde de fået datteren:
 • Kjerstine Jørgensen, født d. 13. april 1891.

Efter at Anna Maria og Hans Jørgensen var kommet hertil fik de børnene:

 • Margrethe Helene Jørgensen, født d. 2. marts 1893.
 • Anna Jørgensen, født d. 30. november 1894.
 • Helene Marie Jørgensen, født d. 24. februar 1896.
 • Jørgen Jørgensen, født d. 17. februar 1898.
 • Claus Jørgensen, født d. 25. februar1900.
 • Hans Jørgensen, født d. 6. marts 1901.
 • Lorenz Jørgensen, født d. 4. januar 1903.
 • Jens Theodor Jørgensen, født d. 10. marts 1904.
 • Dora Jørgensen, født d. 15. august 1906.
 • Peter Christen Jørgensen, født d. 5. januar 1909. (han overtog stedet)
 • Chresten Jacob Jørgensen, født d. 31. august 1910.
 • Marie Mathilde Jørgensen, født d. 30. maj 1913, død d. 1. juni 1913.


1912       Hans Jørgensens far Jørgen Jørgensen døde på aftægten d. 7. december 1912 i en alder af 82½ år og hans mor sad derefter tilbage som enke. På et tidspunkt senere fraflyttede hun og flyttede til det lille hus der dengang lå nedenfor Broballe Mølle ved Skolebakken, som senere i 1930-erne nedbrændte. Her boede hun ved folketællingen i 1921 sammen med sin datter Kirstine Jørgensen der senere blev kendt som ”Kjesten Sypich”. Hans Jørgensens mor døde d. 26. februar 1921 i en alder af godt 89 år, efter at have levet som enke i godt 8 år.

 

1921       Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede parcellist Hans Jørgensen her på stedet sammen med sin hustru Anna Maria Jørgensen og deres fire børn Helene Marie Jørgensen, Dora Jørgensen, Peter Christen Jørgensen og Chresten Jacob Jørgensen.omkr. 1925
1925
Foto af ejendommen fra omkring 1925.


1934       Anna Maria og Hans Jørgensen overlod det gamle husmandssted til sønnen Peter Christen Jørgensen og denne overtagelse blev efterfølgende tinglyst d. 13. juni 1934. Han havde erhvervet sid denne for en købesum på 9.000 kr. + 3.000 i løsøre. Samme dag blev der i grundbogen dokumenteret et aftægt til Anna Marie og Hans Jørgensen.

Peter Christen Jørgensen blev på et ikke kendt tidspunkt gift med den 2½ år yngre Christine Marie Lauritzen, der var født d. 18. juli 1911 i Løjt sogn i Aabenraa amt som datter af gårdejer Lorenz Peter Lauritzen og hustru Christine Marie Petersen. (vielsen er formegentlig foregået i hendes hjemsogn)

Christine Marie og Peter Christen Jørgensen fik sønnen:

 • Hans Peter Jørgensen.


1937       Peter Christen Jørgensens hustru Christine Marie Jørgensen døde d. 23. november 1937 i en alder af kun 26 år og han sad derefter tilbage som enkemand med sin lille søn.

 

1948       Peter Christen Jørgensen havde på et tidspunkt fået sig en husbestyrerinde. Hun hed Ellen Margrethe Madsen og hun var født i Farsø sogn i Aalborg amt d. 12. december 1913. De havde besluttet at gifte sig, og d. 26. juni 1948 blev de gift hos sognefoged for Oksbøl sogn Jørgen Nicolaisen.

Ellen Margrethe og Peter Christen Jørgensen fik sønnen:

 • Mads Chresten Jørgensen.


1958       Peter Christen Jørgensens mor Anna Maria Jørgensen døde på aftægten d. 14. november 1958 i en alder af 88 år, og hans far Hans Jørgensen sad derefter tilbage som enkemand

 

1963       Peter Christen Jørgensens far Hans Jørgensen døde på aftægten d. 6. januar 1963 i en alder af godt 97 år efter at have levet som enkemand i godt 4 år.

 

19xx       Peter Christen Jørgensen døde i 1987 / 1988 og hans hustru Ellen Margrethe Jørgensen sad derefter tilbage som enke. Hun fraflyttede huset på et tidspunkt i 1989.

 

1989       D. 20. januar 1989 overgik ejendomsretten efter en skiftebehandling til Ellen Margrethe Jørgensen, Mads Jørgensen og Poul E. Kurzweg, men ejendommen var da allerede blevet solgt til Johan Petersen Søholmvej 8 der havde erhvervet det hele for en købesum på 425.000 kr. Ellen Margrethe Jørgensen fraflyttede stedet. Hun døde senere på Guderup plejecenter d. 18. februar 2006 i en alder af 92 år.

Johan Petersen beholdt jorden og frasolgte bygningerne til Hanne E. Nicolaisen og Hans Henrik Nicolaisen for en købesum på 278.800 kr., og d. 10. maj 1989 fik de deres tinglyste skøde på dette.2000
2000
Foto af huset som det så ud i 2000.


2004       Hanne og Hans Henrik Nicolaisen havde købt Færgevej 65 som de havde fået skøde på d. 29. maj 2001, og som de derefter havde total genopbygget. Da huset var indflytningsklart i foråret 2004 fraflyttede de stedet her og bosatte sig på Færgevej 65. Huset her stod derefter tomt.

 

2006       Hanne og Hans Henrik Nicolaisen solgte stedet her til Michael Nielsen og Mette Bregning Møllerskov. Skødedato er iflg. BBR registret sat til d. 25. november 2006.2009
2009
Foto af huset som det så ud i 2009.


2017       Michael Nielsen og Mette Bregning Møllerskov ejer og bebor fortsat huset.
til top
Ajourført november 2017
www.jessenb.dk