Kokhøjvej 9


Matrikel nr. 36 af Broballe ejerlav

 

Huset havde indtil omkring 2007 adressen Oksbølvej 22.

 

Ifølge BBR registret er huset her opført i 1880. Hvis dette står til troende må efterfølgende Jørgen Peter Køhler være ham der har ladet huset her opføre.

 

1877       Efter en købekontrakt af 1. maj 1877 og den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873 blev Jørgen Peter Køhler indskrevet i den preussiske grundbog som husejer og stenhugger ved Broballe.

Jørgen Peter Køhler blev født i Sønderborg d. 13. september 1821 som søn af Hans Heinrich Køhler og hustru Anna Christine f. Jørgensen i Sønderborg og han var gift med Maria Jacobsen, der var født d. 26. november 1808 i Sottrup som datter af husmand Peter Jacobsen og hustru Maren f. Chresten Hansen i Sottrup.

Før de kom hertil havde Jørgen Peter Køhler været landmand i Købingsmark i Nordborg landsogn.

Maria og Jørgen Peter Køhler fik børnene:

 • Marie Sophie Køhler, født d. 4. november 1849 i Sønderborg.
 • Anna Køhler, født d. _______ ?


1884       Den 30. september 1884 blev der tinglyst en købekontrakt af 23. marts 1869 som forpligtede ejerne af huset her til årligt at betale en årlig grundafgift til bolsmand Hans Jørgensen Vogt Søholmvej 8 i Broballe og dennes efterfølgere i besiddelsen.

 

1886       Jørgen Peter Køhlers hustru Maria Køhler døde d. 30. juli 1886 i en alder af 77½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1903       Jørgen Peter Køhler solgte huset til landarbejder Johann Westphal d. 26. marts 1903, og han blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog som stedets nye ejer d. 30. marts 1903.

Jørgen Peter Køhler fraflyttede huset og flyttede til Vesterlund til sin datter og svigersøn Marie Sophie og Hans Eriksen i Vesterlund ved Nordborg, og her fortsatte han med at arbejde som stenhugger.

Jørgen Peter Køhler døde d. 29. oktober 1903 i Vesterlund i en alder af 82 år, efter at have levet som enkemand i godt 17 år.

Johann Westphal var født d. 24. juni 1844 og han var gift med den omkring 6 år yngre Henriette Flucht der var født omkring 1851.

Henriette og Johann Westphal havde datteren:

 • Johanne Amalie Westphal, født d. 22. september 1887 i Østpreussen.


1908       Johann Westphal døde d. 22. marts 1908 i en alder af knap 64 år, og hans hustru Henriette sad derefter tilbage som enke.

 

1909       Huset overgik nu til datteren fru Johanne Amalie Sayk f. Westphal efter et arvedokument af 5. august 1909, og hun blev således indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer d. 21. august 1909.

Johanne Amalie Westphal var blevet gift i Oksbøl kirke d. 15. december 1905 med den 8 år ældre tjenestekarl Gottlieb Sayk i Holm, der var født d. 4. august 1879 i Østpreussen.

Johanne Amalie og Gottlieb Sayk fik børnene:

 • Otto Karl Sayk, født d. 5. maj 1906.
 • Ernst Gustav Sayk, født d. 21. marts 1908.
 • Marta Henriette Sayk, født d. 27. marts 1909.
 • Anna Marie Sayk, født d. 18. august 1911.
 • Helene Amalie Sayk, født d. 16. marts 1913.


1912       Johanne Amalies mor Henriette Westphal døde d. 25. november 1912 i en alder af 61 år, efter at have levet som enke i 4½ år.

 

1914       Johanne Amalie og Gottlieb Sayk fraflyttede stedet her og flyttede til Oksbøl, men hvor det har været vides ikke. Gottlieb Sayk deltog i 1. verdenskrig hvor han døde i Flandern d. 17. juni 1916 i en alder af kun 37 år.

Huset var efter deres fraflytning blevet solgt til arbejder Johannes Walther Barthel d. 29. januar 1914, og han blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog som stedets nye ejer.

Johannes Walter Barthel var født d. 26. januar 1891 i Lansigh Königr i Sachsen og konfirmeret i Leipzig Thonberg, og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 17. februar 1912 med den 9½ år ældre Auguste Zibas der var født d. 19. august 1881 i Luki i Rusland og konfirmeret i Wischtit i Rusland. De var kommet her til sognet i 1909 fra Lunden i Havnbjerg sogn men hvor de havde boet i Broballe inden de kom her til stedet vides ikke.

Auguste og Johannes Walter Barthel fik børnene:

 • Ernst Walter Barthel, født d. 11. december 1911.
 • Bernhard Rudolf Barthel, født d. 28. august 1913.
 • Klara Auguste Barthel, født d. 23. december 1914.


1915       Johannes Walter Barthel deltog i første verdenskrig, og døde i Rusland d. 31. juli 1915 i en alder af kun 24½ år.

 

1921       Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede enkefru Auguste Bartel her i huset sammen med sine 3 børn Ernst Walter Barthel, Bernhard Rudolf Barthel og Klara Auguste Barthel.

 

1923       Efter en arveattest af 9. januar 1923 blev enkefru Auguste Barthel og hendes børn Ernst Walther Barthel, Bernhard Rudolph Barthel og Klara Auguste Barthel indskrevet i grundbogen som ejere i fællesskab.

 

1938       Den 24, januar 1938 blev der tinglyst em ekspropriationsforretning til fordel for enkefru Auguste Barthel og hendes børn. Det har givet vis været i forbindelse med vejudbygningen til Brandsbøl.

 

1949       Auguste Barthel døde i Sønderborg d. 15. juli 1949 knap 68 år gammel, og d. 19. august 1949 blev det tinglyst at hendes bo var taget under offentlig skiftebehandling. Efterfølgende blev der d. 1. november tinglyst en offentlig skiftebehandling af boet efter Klara Auguste Knudsen f. Barthel. Samme dato d. 1. november 1949 blev der så udstedt et arveudlægsskøde til snedker Ernst Walther Barthel i Hundslev og til arbejdsmand Bernhard Rudolph Barthel i lige sameje for andelen efter enkefru Auguste Barthel og fru Klara Auguste Knudsen f. Barthel.

 

1976       Bernhard Rudolph Bartel døde i oktober 1976 i en alder af kun 63 år, og han blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 25. oktober 1976.

 

1993       Ernst Walther Barthel må være død i 1993, idet der d. 14. december 1993 blev tinglyst en skifteattest der gav ejendomsret til Viola A. Truelsen for en kvart del og til Knud V. Knudsen for en anden kvart del i boet efter Ernst Walther Barthel. Herefter blev der i tingbogen noteret at ejendommen nu ejes af Bernhard Rudolph Barthel med en halvdel og Viola Auguste Truelsen med en kvart og Knud Verner Knudsen med en kvart. Denne indskrivning kan undre idet Bernhard Rudolph Bartel jo var død i 1976. Viola Auguste Truelsen, født d. 25. april 1933, og Knud Verner Knudsen, født d. 10. april 1936 var begge børn af Klara Auguste Barthel, (*1914), der var blevet gift med Verner Emanuel Knudsen2000
2000
Foto af huset som det så ud i 2000.


2004       I Tingbogen blev der d. 12. januar 2004 indskrevet en skifteattest i boet efter Bernhard Rudolph Bartel. (Igen underligt når han havde været død siden 1976.)

 

2006       Huset blev købt af Poul Erik Kjærgaard for en købesum på 130.000 kr. og på dette fik han d. 2. november 2006 et tinglyst skøde. Huset gennemgik derefter en gennemgribende renovering, og adressen Oksbølvej 22 blev på et tidspunkt ændret til Kokhøjvej 9.2009
2009
Foto af huset som det så ud i 2009.


2013       Poul Erik Kjærgaard ejer fortsat huset, men det bebos lejefolk.
 
 
2017       Poul Erik Kjærgaard ejer fortsat huset.

 
til top
Ajourført september 2018
www.jessenb.dk